مسابقات جودوی قهرمانی کشور با یک هفته تاخیر در اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، پیش از این قرار بود تا این پیکارها 29 بهمن در اصفهان برگزار شود که به دلیل همزمانی این مسابقات با رقابتهای بین المللی کشتی جام تختی در این شهر، به روز ششم اسفند موکول شد .