تهران ، شبکه خبر ، ورزشی
رقابت های انتخابی تیم ملی جودو صبح امروز شنبه دوم مرداد ماه برگزار شد که بر این اساس در وزن منهای 66 کیلوگرم محسن غفار با برتری برابر مسعود حاجی آخوند زاده ملی پوش شد ، در منهای 73 کیلوگرم علی معلومات ، رسول زاده ، سعیدی و محبی را شکست داد و ملی پوش شد ، در منهای 81 کیلوگرم محمدجمالی بر حامد ملک محمدی ، ایرج امیرخانی وعلی دهقانی فرد غلبه کرد و به عضویت تیم ملی در آمد ، در وزن منهای 90 کیلوگرم ، مسعودجلیل وند با برتری مقابل حسین قمی ، انتخاب شد و دروزن منهای 100 کیلوگرم جواد محجوب با شکست مهران جلالی مسافر ژاپن شد .
رقابتهای وزن به اضافه 100 کیلوگرم به دلیل حضور محمد رضا رودکی در مغولستان برگزار نشد و در وزن 60 کیلوگرم نیز علی قنبری که ، مصطفی دلیریان و ناصر ناصری پور را مغلوب کرده باید پس از بازگشت وحید سرلک از رقابتهای بوندس لیگای آلمان برای ملی پوش شدن با او مبارزه کند .