نخستین دوره لیگ جودو بانوان ایران از روز جمعه هفته جاری به میزبانی یزد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، در این دوره از رقابت ها 10 تیم حضور دارند که در هفته اول در سه مرحله به مبارزه خواهند پرداخت. برنامه مسابقات را در ادامه مطلب ببینید. 

منبع: www.farsnews.com (خبرگزاری فارس) 

مرحله اول:
هیات تهران - هیات چهار محال و بختیاری
هیات زنجان - سن بران لرستان
هیات مرکزی - هیات فارس
بوژان لرستان - هیات همدان
هیات یزد - شهرداری لرستان
مرحله دوم:
سن بران لرستان - هیات چهار محال و بختیاری
هیات تهران - هیات فارس
هیات زنجان - هیات همدان
هیات مرکزی - شهرداری لرستان
بوژان لرستان - هیات یزد
مرحله سوم:
هیات زنجان - هیات چهار محال و بختیاری
بوژان لرستان - سن بران کرمانشاه
هیات مرکزی - هیات تهران
هیات یزد - هیات فارس
شهرداری لرستان - هیات همدان