در این مطلب مدالهای کسب شده زنان و مردان تاریخ المپیک در رشته جودو به تفکیک کشورها آمده است. رتبه بندی کشورها بر اساس روش مدال شماری المپیک می باشد ٬ به این صورت که شمارش با تعداد مدالهای طلا٬ نقره و سپس برنز انجام شده است.
http://www.geekologie.com/2007/05/23/beinjing-olympic-medals-2.jpg
در این رده بندی ۵۰ کشور موفق به کسب مدال  شده اند که در بین آنها ژاپن٬ فرانسه و کره جنوبی به ترتیب جایگاه اول تا سوم را کسب کرده اند. نکته قابل توجه اختلاف بین رتبه اول و رتبه های بعدی جدول می باشد به نحوی که ژاپن به تنهایی ۳۵ مدال طلا از کل ۱۰۹ طلای توزیع شده را بدست آورده که رقم قابل توجهی می باشد.  فرانسه و کره جنوبی هم به ترتیب ۱۰ و ۹ مدال طلا گرفته اند. ۵ کشور انتهای جدول هم تنها موفق به کسب یک مدال برنز شده اند. متاسفانه کشور عزیزمان ایران ٬ تا کنون مدال المپیک در رشته پرطرفدار المپیکی جودو کسب نکرده است. در مجموع نیز ۴۳۵ مدال توزیع شده است که از نظر تعداد هم ژاپن با کسب ۶۵ مدال طلا٬ نقره و برنز در جایگاه اول قرار دارد.
جدول کامل را در ادامه مطلب ببینید.
منبع: en.wikipedia.org (ویکیپدیا)
ر
Rank   Nation   Gold   Silver   Bronze   Total  
1 Japan 35 15 15 65
2 France 10 8 19 37
3 South Korea 9 14 14 37
4 China 8 2 8 18
5 Cuba 5 11 16 32
6 Soviet Union 5 5 13 23
7 Netherlands 4 2 14 20
8 Poland 3 4 2 9
9 Italy 3 2 6 11
10 Germany 3 1 11 15
11 Spain 3 1 2 6
12 Brazil 2 3 10 15
13 Austria 2 2 1 5
14 Belgium 2 1 7 10
15 Georgia 2 1 2 5
16 Unified Team 2 0 2 4
17 West Germany 1 4 3 8
18 East Germany 1 2 6 9
19 Hungary 1 2 4 7
20 North Korea 1 2 4 7
21 Mongolia 1 1 3 5
22 Switzerland 1 1 2 4
23 Romania 1 0 3 4
24 Azerbaijan 1 0 1 2
24 Belarus 1 0 1 2
24 Turkey 1 0 1 2
27 Greece 1 0 0 1
28 Great Britain 0 6 9 15
29 United States 0 3 7 10
30 Russia 0 3 5 8
31 Canada 0 2 2 4
32 Uzbekistan 0 2 1 3
33 Australia 0 1 2 3
33 Bulgaria 0 1 2 3
33 Israel 0 1 2 3
33 Ukraine 0 1 2 3
37 Algeria 0 1 1 2
37 Egypt 0 1 1 2
39 Kazakhstan 0 1 0 1
39 Slovakia 0 1 0 1
41 Estonia 0 0 3 3
42 Slovenia 0 0 2 2
43 Yugoslavia 0 0 2 2
44 Argentina 0 0 1 1
44 Czechoslovakia 0 0 1 1
44 Iceland 0 0 1 1
44 Kyrgyzstan 0 0 1 1
44 Latvia 0 0 1 1
44 Portugal 0 0 1 1
44 Tajikistan 0 0 1 1

Total 109 109 219 435