درمسابقات آزاد 2009 ژاپن تاکاماسا آنای به مقام قهرمانی رسید . این مسابقات همه ساله و به صورت وزن آزاد (اوپن) در ژاپن برگزار می شود. اینوئه ، قهرمان اسطوره ای وزن 100- سالهای اخیر ژاپن تا کنون 3 بار به مقام قهرمانی این مسابقات دست پیدا کرده است.

در دیدار نهایی آنای با اعلام هانتی در مقابل یوسوکی مونیه تا دیگر قهرمان ژاپن به پیروزی دست یافت.

منبع: www.kodokan.org (کودوکان ژاپن)